rx97x4-vystava_01_000.jpgbpdqpj-vystava_01_001.jpgohf08l-vystava_01_002.jpg5y6qrd-vystava_01_003.jpguap2qw-vystava_01_004.jpg1hexei-vystava_01_006.jpgl1f92f-vystava_01_005.jpgv50cjy-vystava_01_007.jpgmuo0ys-vystava_01_008.jpgzcgi0z-vystava_01_009.jpgyaotaj-vystava_01_010.jpgw1wgx0-vystava_01_011.jpg

výstava Ferdinand II. Tyrolský

Syn českého a uherského krále Ferdinanda I. arcivévoda Ferdinand II. Habsburský (1529–1595) přijel do Čech roku 1547, aby zde zastupoval zájmy svého otce i celé habsburské dynastie. V roce 2017 je to tedy přesně 470 let. Zároveň si připomínáme i výročí 450 let, kdy se arcivévoda ujal vlády nad Tyrolskem. Tato dvě významná jubilea se stala podnětem k uspořádání rozsáhlé výstavna zámku Ambras v Innsbrucku, a následné výstavy v Národní galerii v Praze.
Uspořádání výstavy je koncipováno jako renesanční náměstí s perspektivní hrou rozbíhajících se stěn zakončené zásadní kapitolou výstavy - Kunstkomorou. Jednotlivé kóje v úvodní části jsou zároveň důležitými kapitolami Ferdinandova života. 

projekt: 2017
typ projektu: výstava
místo: Česká republika, Praha, Valdštejnská jízdárna
datum: 3.11.2017 - 25.2.2018
foto: Lukáš Žentel